Szanowni Państwo!


Witamy na stronie głównej "UMID" Sp.z.o.o.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.
 

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Zbigniew Zapała

 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 50000,00 zł
NIP: 522-278-94-33
Copyright ©2016 UMID, All Rights Reserved.